Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Veelgestelde vragen

Vragen over deelname aan PAWW-regeling? Vind antwoorden op veelgestelde vragen.

Kan ik het ingediende verlengingsformulier aanpassen nadat ik dit op verzenden heb geklikt?

Ja dat kan. U doet dat via de volgende stappen:

  1. Inloggen in het portaal
  2. Klik op de laatste tegel “Voortgang”
  3. Klik op de hyperlink “Verlengd” van de desbetreffende verlenging. 
  4. Onderaan vindt u nu een knop “Deelname terugtrekken en wijzigen”. Als je daar op klikt worden alle gegevens weer teruggezet in het formulier en kan de indiener een nieuwe betrokkene toevoegen. Daarna rond u de verlenging opnieuw af.
  5. Betrokkenen worden opnieuw gevraagd te tekenen.

Ben ik verplicht om te verlengen of gebeurt dat stilzwijgend?

Als u uw deelname wilt verlengen, bent u verplicht om dit te doen. Dan kan via deelname.spaww.nl. In de e-mail die de vertegenwoordiger heeft ontvangen, staat de overige informatie. 

Wat is de deadline om te kunnen verlengen?

De deadline om de PAWW-deelname te verlengen is 1 april 2022. Vanaf november 2021 kunt u starten met verlengen. Maak daarom zo snel mogelijk met de verantwoordelijke partijen (OR, vakbondsorganisatie, bestuur, sector, branche) een afspraak om over de verlenging PAWW-deelname in gesprek te gaan. Op tijd de verlenging indienen, houdt in dat goedkeuring en algemeen verbindend verklaring (AVV) sneller geregeld is. U voorkomt hiermee een tijdelijke stop van de PAWW-deelname.

Waarom zou ik mijn deelname aan de PAWW-regeling willen verlengen?

Naast de reguliere WW en WGA bestaat de private aanvulling op de WW en WGA als extra vangnet. Dat vangnet is voor diegene die onverhoopt langer een beroep op een sociale regeling moet doen. 

Wie regelt namens de partijen de verlenging van de PAWW-deelname?

De vertegenwoordiger van de bestuurders heeft een volmacht en regelt de verlenging met de overige werkgevers- en werknemersorganisaties. Voor ondernemings-cao’s en werkgevers-cao’s geldt hetzelfde: de gevolmachtigde regelt de verlening in overleg met de mede-betrokken partijen.

Wat verandert aan de regeling?

Er zijn enkele wijzigingen in de nieuwe regeling ten opzichte van de huidige regeling. U vindt die hier vanaf pagina 8.

Wilt u niet verlengen?

Niet verlengen zou een teleurstelling zijn de voor de huidige uitkeringsgerechtigden aan de regeling. Zij kunnen dan geen gebruik meer maken van de regeling na 1 oktober 2022.

Tot wanneer kan ik de PAWW-deelname opzeggen?

In de cao-tekst is afgesproken dat cao-partijen zich schriftelijk afmelden bij Stichting PAWW. Hierin staat dat dat 9 maanden voor de afloopdatum moet zijn: 1 oktober 2022. Met de afmelding houdt Stichting PAWW zicht op het volume van de regeling en de verdere organisatie daarvan.